آخرین خبرها
خانه » علمی وپژوهشی

علمی وپژوهشی

بررسی واطلاع رسانی از کم وکیف نحوه پیشرفت علم،بررسی موضوعی امور پژوهشی ،خط مشی ها و ماموریت های محوله از سوی سازمان به واحد علمی پژوهشی تماما در این برگه قابل مشاهده میباشد