آخرین خبرها
خانه » اخبارعمومی » بررسی آسیب پذیری شهرهادربرابرزلزله

بررسی آسیب پذیری شهرهادربرابرزلزله

thumb_05تهیه و تدوین : ناصر عرب،  رئیس گروه فنی و مهندسی سازمان مسکن و  شهرسازی استان سمنان و دبیر کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین  استان،(زمستان ۸۸ )
درمقطعی اززمان اززلزله وسیل وامثال آنهابعنوان بلایای طبیعی نام برده میشدکه استفاده از عبارت بلابرای این پدیده هامناسب نبوده وباشناخت بهترویافتن راههای مقابله میتوان بنحوقابل ملاحظه ایی ازمقدارخسارات حاصل ازوقوع حوادث غیرمترقبه کاست بعنوان  مثال زلزله بم با قدرت حدود ۶٫۵ریشتر، دارای تلفات انسانی بیش از ۴۰هزار نفر و زلزله ۸ ریشتری ژاپن تنها یک کشته برجا گذاشت و این در حالی است که شهرهای ژاپن پرجمعیت تر از شهرهای ایران است. این مبین آن است که بسیاری از کشورهای جهان باشناسایی مهمترین تهدیدات طبیعی خود با برنامه ریزی به سمت کاهش اثرات حوادث رفته اند.
وقوع حوادث غیرمترقبه را میتوان از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های زندگی بشر به خصوص مردم کشورهای در حال توسعه دانست. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان های جهانی، طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۳ میلیون نفر در اثر حوادث طبیعی در جهان جان خود را از دست داده و زندگی بیش از یک میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در نگرش کلی، حوادث را میتوان به دو دسته؛ حوادث ناشی از پدیده های طبیعی و حوادث حاصل از دخالت انسان تقسیم کرد. آمار رخداد حوادث در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که اکثر حوادث واقع شده از دسته اول یعنی حوادث طبیعی میباشد (۱). زمنی لرزه، به عنوان یکی از مخربترین حوادث طبیعی شناخته میشود که تأثیر عوارض آن روی جوامع بشری چه از بعد تلفات جانی و چه از جنبه های اقتصادی همواره در طول تاریخ قابل توجه بوده است. با توجه به این که ایران بر روی کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا قرار گرفته، و سابقه ی تاریخی وقوع زلزله ها در آن، بیانگر احتمال رویداد زمینلرزه های شدید در آینده است. زلزله به عنوان مخربترین حادثه طبیعی، عامل تلفات بشری و خسارات اقتصادی قابل توجه در کشور تلقی میشوند. براساس آمارهای منتشرشده، کشور ما به ل